Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các độ đo phần mềm và một số triển khai, đánh giá
Authors: Lương Thanh Bình
Advisor: Nguyễn Ngọc Bình
Keywords: Phần mềm; Thiết kế; Chất lượng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng phần mềm và độ đo chất lượng phần mềm, độ đo cho mẫu thiết kế, đánh giá kiến trúc phần mềm dựa trên mẫu thiết kế
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16525
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223700.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223700-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 105,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.