Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và xây dựng Framework cho các hệ thống game online theo mô hình Grid Computing
Authors: Bùi Quốc Bảo
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Trò chơi điện tử; Thiết kế; Xây dựng; Framework
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về game online và Framework. Các công nghệ hỗ trợ. Thiết kế Framework cho các hệ thống game. Xây dựng Framework cho các hệ thống game online thuộc thể loại board game. Thử nghiệm hệ thống và hướng phát triển của đề tài.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16526
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223701.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223701-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 13,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.