Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ hội nghị truyền hình trên mạng NGN
Authors: Vũ Đình Quân
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Mạng NGN; Ứng dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng thế hệ mới. Công nghệ Softswitch. Chiến lược phát triển mạng NGN ở Việt Nam. Ứng dụng hội nghị trong mạng NGN. Phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng hội nghị trong mạng NGN.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16527
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223702.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223702-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 82,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.