Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống phát hiện bất thường trong mạng sử dụng khai phá dữ liệu
Authors: Lê Thế Thắng
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Dữ liệu; Bảo mật
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16534
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223712.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223712-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 101,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.