Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vật liêu tổ hợp polyme bền xăng dầu và khả năng ứng dụng trong công nghệ chống bay hơi cho xăng
Authors: Dương Anh Vũ
Advisor: Đỗ Trường Thiện
Keywords: Vật liệu tổ hợp polyme; Ứng dụng; Xăng dầu
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu vật liêu tổ hợp polyme bền xăng dầu, công nghệ chế tạo vật liệu xốp thả nổi trên bề mặt nhiên liệu xăng dầu trong bể chứa.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu polyme và compozit
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16535
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223713.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223713-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 67,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.