Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng của phép biến đổi Wavelet trong chẩn đoán dao động của máy quay
Authors: Nguyễn Phương Hùng
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Phép biến đổi Wavelet
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về xử lý tín hiệu số, thuật toán của phép biến đổi wavelet, lý thuyết về giám sát và chẩn đoán tình trạng của máy quay, áp dụng biến đổi wavelet liên tục chẩn đoán hư hỏng máy quay.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16541
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223720.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223720-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 68,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.