Thông tin tài liệu


Title: Dao động uốn của dầm ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động
Authors: Nguyễn Thị Vân Hương
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Dầm dự ứng lực; Dao động
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Cơ học - Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16544
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223723.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223723-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 48,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.