Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Authors: Giang Văn Hưng
Advisor: Trần Thị Ánh
Keywords: Công chức; Bắc Giang; Cán bộ công chức cấp xã
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16562
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319139.pdf
    Restricted Access
  • Size : 884,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319139-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.