Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các chất ức chế P2O5 trong thạch cao nhân tạo và sử dụng thay thế thạch cao tự nhiên trong xi măng
Authors: Trần Văn Mạnh
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Thạch cao; Thạch cao nhân tạo; Chất ức chế P2O5
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thạch cao sản xuất từ chất thải DAP Đình Vũ, thạch cao tự nhiên, xi măng và clinker pooclang; các phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16574
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

218

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319148.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319148-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 286,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.