Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực nghiệm tinh chế axit phosphoric trích ly bằng dung môi tributyl phosphate (TBP)
Authors: Bùi Quang Tuấn
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Axit phophonic; Dung môi tributyl phosphate (TBP)
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về axit phosphoric, công nghệ sản xuất và các phương pháp tinh chế; cơ sở lý thuyết quá trình tinh chế axit phosphoric trích ly bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng; phương pháp và quá trình thực hiện nghiên cứu; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16579
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319106.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319106-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.