Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng thạch cao phốt pho (phosphogypsum) trong phối liệu để nâng cao chất lượng clinker
Authors: Trần Ngọc Tân
Advisor: Lưu Thị Hồng
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Xi măng thạch cao; Thạch cao phốt pho; Clinker
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan clanhke xi măng, thực trạng phát sinh bã thải gyps của ngành công nghiệp hóa chất/ phân bón và nguồn thạch cao nhân tạo tại Việt Nam, quá trình hình thành và tính chất của photpho gypsum, cơ sở khoa học của sử dụng thạch cao làm phụ gia khoáng hóa sản xuất; thực nghiệm; tính toán bài phối liệu; kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16585
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319109.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319109-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 137,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.