Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn một huyện của tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp quản lý
Authors: Ngụy Thị Nguyên Hồng
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Chăn nuôi; Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hiện trạng chăn nuôi ở Việt Nam, chất thải chăn nuôi và các vấn đề môi trường; đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16587
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

193

VIEWS & DOWNLOAD

96

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319112.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319112-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 182,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.