Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng thiết bị DVR nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Nguyễn Anh Thư
Advisor: Trương Ngọc Minh
Keywords: Điện năng; Vĩnh Phúc; Thiết bị DVR; Sụt giảm điện áp ngắn hạn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng, hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn; cấu trúc và nguyên lý hoạt động của DVR; phương pháp phát hiện sụt giảm điện áp, ứng dụng cho DVR; kết quả mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16595
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319129.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319129-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.