Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính phụ tải tới quan hệ công suất tiêu thụ và điện áp trong lưới điện phân phối
Authors: Nguyễn Ngọc Đức
Advisor: Nguyễn Hoàng Việt
Keywords: Điện áp; Công suất tiêu thụ; Lưới điện phân phối
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan phương pháp tính toán lưới điện ở chế độ xác lập; các phương pháp giải tích lưới điện; mô hình phụ tải; phân tích ảnh hưởng của đặc tính phụ tải tới quan hệ công suất tiêu thụ và điện áp trong lưới điện phân phối.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16596
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319124.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319124-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.