Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đánh giá các phương pháp hình thành đường dẫn dụng cụ trong CAD/CAM/CNC
Authors: Khổng Khắc Hiếu
Advisor: Bùi Quý Lực
Keywords: Gia công; Dụng cụ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về CAD/CAM/CNC. Đường dụng cụ trong gia công CAD/CAM/CNC. Thí nghiệm, phân tích, đánh giá các phương pháp hình thành đường dẫn dụng cụ trong CAD/CAM/CNC.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16626
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255831.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255831-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 164,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.