Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các công nghệ lưu trữ và thiết kế trung tâm dữ liệu (data centrer) cho Đài truyền hình Nam Định
Authors: Cao Văn Thế
Advisor: Bùi Việt Khôi
Keywords: Dữ liệu; Thiết kế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các công nghệ lưu trữ dữ liệu. Hệ thống trung tâm dữ liệu. Thiết kế data center cho Đài truyền hình Nam Định.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16631
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255836.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255836-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 115,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.