Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu ứng dụng của ô tô mát nâng cao trong bài toán sánh mẫu
Authors: Nguyễn Thị Hà Thu
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Ô tô mát; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Các thuật toán sánh mẫu. Tổ chức cấu trúc dữ liệu. Xây dựng phương thức tìm kiếm mềm dẻo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16633
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255844.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255844-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 118,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.