Thông tin tài liệu


Title: Đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tại tỉnh Xai Gna Bou Li nước CHĐCN Lào
Authors: Outhanong Sackdavong
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Cơ khí; Công nghệ chế tạo; Lào
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vấn đề chung về quy hoạch phát triển. Nhu cầu và phát triển ngành công nghiệp cơ khí của Lào và tỉnh Xai Gna Bou Li. Định hướng phát triển ngành công nghiệp từ năm 2010 và tầm nhìn 2030. Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp của tỉnh từnăm 2010. Nêu vấn đề cần giải quyết để phát triển như vốn đầu tư, đào tạo nhân lực kỹ thuật. Các giải pháp hỗ trợ hpát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16654
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232083.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.