Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán phỏng bầy kiến giải bài toán K - Median
Authors: Trần Trung Hiếu
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16668
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 232109.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 928,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 232109-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 96,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.