Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông tin quang ứng dụng trong đo lường
Authors: Saysysouk Thavi Vanh
Advisor: Phạm Thượng Hàn
Keywords: Kỹ thuật đo; Thông tin quang
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông tin quang. Tính toán thiết kế hệ thống thông tin quang ứng dụng trong đo lường, thiết kế phần mềm cho hệ thống
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16673
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

83

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232122.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.