Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tác động của sóng hài đến chất lượng điện năng trong lưới phân phối
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Chất lượng; Sóng hài; Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các nỗ lực của thế giới trong những năm gần đây về việc chuẩn hoá các thuật ngữ trong lĩnh vực chất lượng điện năng. Trình bày tổng quan về sóng hài, xây dựng mô hình đánh giá tác động của sóng hài trong lưới điện phân phối dựa trên mô hình lưới điện thông số tập trung, áp dụng mô hình này đánh giá tác động sóng hài tới điện áp tại các nút phụ tải của hai lội cáp ngầm 24KV lội 471 và 472 E2.5 Cửa Cấm.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16683
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232135.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 638,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.