Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình lai ghép nguồn năng lượng mới tái tạo
Authors: Bulyaphol, Phousavanh
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Năng lượng; Năng lượng mới; Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá tổng quan về nguồn năng lượng mới và tái tạo, mô hình ghép nối các nguồn phát điện có sử dụng năng lượng mới và tái tạo, ứng dụng các mô hình ghép nối sử dụng năng lượng mới và tái tạo đối với các khu tái định cư và vùng sâu vùng xa ở nước Lào.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16684
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 232137.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.