Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thuỷ điện
Authors: Yathotou Va
Advisor: Nguyễn Trọng Thuần
Keywords: Điện; Hệ thống điều khiển; Nhà máy điều khiển
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Vấn đề tự động hoá và điều chỉnh trong hệ thống điện. Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệt hống điều khiển kích từ máy phát. Ưngs dụng Matlab-simulink mô hình hoá hệ điều khiển kích từ thuỷ điện Hoà Bình
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16690
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232145.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.