Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá hàm lượng và phân bố dạng tồn tại của một số kim loại nặng trong nước và trầm tích trên hệ thống sông nội đô Hà Nội
Authors: Phùng Ngọc Hải
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Ô nhiễm nước; Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu kim loại nặng, hệ thống sông nội đô; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong nước mặt trên hệ thống sông nội đô.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16725
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

152

VIEWS & DOWNLOAD

89

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319395.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319395-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 274,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.