Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng của học bán giám sát trong bài toán phát hiện bất thường
Authors: Hoàng Văn Đông
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Keywords: Chuỗi thời gian; Bài toán phát hiện bất thường; Học bán giám sát
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xây dựng hệ thống phát hiện gian lận bằng khai phá mẫu trên chuỗi thời gian và học bán giám sát; thí nghiệm và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16729
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319391.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319391-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 287,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.