Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên nền nhựa nhiệt rắn có sử dụng nano bạc cho ứng dụng kháng khuẩn
Authors: Nguyễn Văn Trung
Advisor: Phạm Anh Tuấn
Nguyễn Thị Thủy
Keywords: Vật liệu composit; Nano bạc
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu compozit - polyme nanocompozit, dầu thực vật epoxy hóa từ dầu hạt cao su - nhựa polyeste không no, nano bạc và tính chất kháng khuẩn của nano bạc; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16736
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

48

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319384.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319384-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 365,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.