Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mạng học sâu tích chập 3D trong nhận dạng cử chỉ tay
Authors: Nguyễn Duy Cương
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Mạng nơron; Nhận dạng cử chỉ tay; Mạng học sâu tích chập
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bài toán nhận dạng cử chỉ tay, một số khái niệm cơ bản của học máy, mạng neural nhân tạo, mạng neural tích chập; đề xuất phương án giải quyết bài toán nhận dạng cử chỉ; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16740
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

213

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319380.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319380-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.