Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp duy trì và dẫn xuất biến dòng đo lường chuẩn
Authors: Trần Bá Minh
Advisor: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Đo lường; Biến dòng đo lường
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về biến dòng đo lường, các loại biến dòng đo lường chuẩn và các yếu tố gây sai số; phương pháp duy trì, dẫn xuất hệ thống chuẩn biến dòng đo lường của một số nước trên thế giới; nghiên cứu và xây dựng phương pháp duy trì, dẫn xuất hệ thống chuẩn biến dòng đo lường tại VMI; đánh giá kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16758
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319406.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319406-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.