Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng saponin chiết từ quả Bồ hòn đã tẩy trắng làm chất trợ trong quá trình nấu vải bông dệt thoi
Authors: Nguyễn Thu Hằng
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Hợp chất; Quả Bồ hòn; Saponin
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quả bồ hòn và hợp chất saponin, vải bông; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16762
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

163

VIEWS & DOWNLOAD

141

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319412.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319412-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.