Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử dạng Dicom từ các thiết bị tạo ảnh y tế
Authors: Nguyễn Duy Linh
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Bệnh án điện tử; Dạng Dicom; Phương án tự động thu nhận dữ liệu; Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bệnh án điện tử; các lý thuyết về chuẩn giao tiếp hình ảnh trong y tế - DICOM; nghiên cứu phương án tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử dạng DICOM và ứng dụng tại viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16766
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319417.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319417-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 62,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.