Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo pin mặt trời hiệu suất cao sử dụng chất màu nhạy quang RUTHENIUM dựa trên điện cực TITAN DIOXIT(TIO2)
Authors: Trịnh Thị Thanh Nga
Advisor: Dương Ngọc Huyền
Keywords: Pin mặt trời; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về pin mặt trời và pin mặt trời gắn chất nhạy quang. Vật liệu cho DSSC. Tổng quan về các phương pháp thực nghiệm. Thực nghiệm, kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16793
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255856.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.