Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu suất nhiệt của lò công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Authors: Trần Mạnh Tân
Advisor: Trần Gia Mỹ
Keywords: Lò công nghiệp; Hiệu suất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày ý nghĩa tiết kiệm năng lượng trong lò nung. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lò nung. Cân bằng nhiệt của lò nung. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16795
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255865.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255865-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 87,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.