Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng trung tâm gia công 5 trục UCP600 để gia công khuôn cho sản phẩm có bề mặt phức tạp
Authors: Đoàn Đình Quân
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Gia công; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về máy CNC - Trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Thiết kế và gia công.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16797
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255871.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255871-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.