Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
Authors: Văn Quang Nhật
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Sản xuất; Quản lý
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý sản xuất. Phân tích thực trạng của công tác quản lý sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16807
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

68

VIEWS & DOWNLOAD

68

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255890.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255890-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.