Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế máy đột dập CNC
Authors: Nguyễn Hữu Định
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Máy đột dập
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi. Phân tích tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống thay chày cối. Hệ thống điều khiển máy đột dập.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16870
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253494.pdf
    Restricted Access
 • Nôi dung
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253494-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 91,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.