Thông tin tài liệu


Title: Ước lượng hướng sóng tới của tín hiệu cao tần dùng giải thuật độ phân giải cao ứng dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến đa ăngten
Authors: Nguyễn Mậu Khuê
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Hệ thống thông tin; Viễn thông; Tín hiệu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày thuật toán DOA. Ước lượng hướng sóng tới cho tín hiệu băng hẹp tương quan. Thuật toán ước lượng hướng sóng tới cho tín hiệu băng rộng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16871
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253497.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 852,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.