Thông tin tài liệu


Title: Một vài ứng dụng của otomat trong mã hoá và nén dữ liệu
Authors: Bùi Minh Tuệ
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Mã hóa; Nén dữ liệu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mã hóa và nén dữ liệu. Otomat trong mã hóa và an toàn thông tin. Ứng dụng Otomat trọng số (WFA) trong nén ảnh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16886
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253805.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253805-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 194,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.