Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp xạ trị điều biến cường độ chùm tia sử dụng bốn lá ngàm tại Việt Nam
Authors: Trần Kim Thoa
Advisor: Vũ Tuấn Lâm
Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Xạ trị; Máy gia tốc
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ung thư và các phương pháp điều trị ung thư. Máy gia tốc và kỹ thuật xạ trị thích ứng ba chiều. Kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ chùm tia sử dụng bốn lá ngàm. So sánh kết quả các phương pháp xạ trị dựa trên phần mềm Prowess panther và đo đạc thực nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1690
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254275.PDF
    Restricted Access
  • Size : 4,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254275-TT.PDF
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 81,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.