Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn
Authors: Đỗ Xuân Trường
Advisor: Trần Trung Kiên
Keywords: Tháp chưng luyện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Thiết lập mô hình cho tháp chưng luyện gián đoạn. Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn và kiểm chứng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng luyện gián đoạn hệ ethanol-nước và các tạp chất trong tinh thể cồn thực phẩm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quá trình và Thiết bị Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16918
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

47

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253838.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253838-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.