Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thật định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Internet; Định tuyến; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về định tuyến và các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến trong mạng IP. Định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS. Mô phỏng các giao thức định tuyến điều khiển bằng phần mềm Oliver
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16921
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253844.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253844-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 283,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.