Thông tin tài liệu


Title: Phát triển mạng cảm biến không dây
Authors: Võ Song Hà
Advisor: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Mạng cảm biến; Mạng không dây
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về: mạng cảm biến không dây, công nghệ Bluetooth. Thiết lập mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ Bluetooth.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16952
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255949.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255949-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.