Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và hoàn thiện công tác lập kế hoạch ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Đức Thắng
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về ngân sách nhà nước và kế hoạch ngân sách cấp thành phố. Phân tích công tác lập kế hoạch ngân sách thành phố Hạ Long. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch ngân sách thành phố Hạ Long
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16967
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255961.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255961-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.