Ts-Hóa học (159)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 159

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Lương Hùng Tiến;  Advisor : Hồ Phú Hà (2019)

  • Nghiên cứu chế tạo và tinh sạch chế phẩm chitosan, chế tạo chế phẩm nano bạc và đánh giá khả năng kháng vi sinh vật của từng chế phẩm thu được; Nghiên cứu phương pháp phối hợp chitosan-nano bạc nhằm nâng cao khả năng kháng vi sinh vật và xác định khả năng kháng vi sinh vật của chế phẩm; Ứng dụng chế phẩm chitosan-nano bạc trong bảo quản thực phẩm (Vải thiều Lục Ngạn, cam sành Hà Giang và bư...

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Cao Đức Trọng;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Huyền (2019)

  • Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ nước giải khát đóng chai; phụ gia trong sản xuất nước giải khát; công nghệ sản xuất các loại nước giải khá đóng chai hiện nay; lựa chọn nguyên liệu và thành phần dược tính của nguyên liệu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.