Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men từ dịch sắn có nồng độ đến chất khô cao trong sản xuất cồn ethanol
Authors: Nguyễn Thúy Hường
Advisor: Nguyễn Thanh Hằng
Keywords: Etanol; Lên men
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình dịch hóa đến quá trình lên men ở nồng độ chất khô cao. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đường hóa lên men đồng thời ở nồng độ chất kho cao đến hiệu suất lên men.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1701
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

169

VIEWS & DOWNLOAD

163

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254287.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254287-TT.PDF
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 196 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.