Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về security policy trong phát triển các dịch vụ web
Authors: Trần Nguyên Bản
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Web; Dịch vụ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về web service. Chính sách bảo mật cho dịch vụ web. So khớp chính sách bảo mật dịch vụ web áp dụng ngữ nghĩa. Chương trình demo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17025
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273000.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 794,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273000-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 90,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.