Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp khai thác dịch vụ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý thông tin kinh doanh
Authors: Đỗ Văn Tuấn
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Tin học; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây. Mô hình saas trong điện toán đám mây. Thử nghiệm khai thác dịch vụ điện toán đám mây và ứng dụng trong quản lý thông tin kinh doanh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17028
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

165

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273008.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273008-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.