Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương án tiết kiệm năng lượng tại một số công đoạn ở phân xưởng nấu bia
Authors: Nguyễn Mạnh Hà
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Keywords: Nấu bia; Năng lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất bia và sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia ở Việt Nam. Phân tích những thiếu sót trong việc sử dụng năng lượng tại các nhà máy bia hiện nay. Khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy bia Hà Nội - Hưng Yên. Kháo sát và phân tích các phương pháp cấp hơi đối với thiết bị hồ hóa, đường hóa và đun hóa. Tác giả trình bày các kết quả và đề xuất
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1703
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

84

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253550.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253550-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 139,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.