Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống điều khiển nhà thông minh từ xa
Authors: Phan Thanh Hoàng
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ngôi nhà thông minh, hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh. Tổng quan về công nghệ sử dụng trong cài đặt. Một số hình ảnh khi chạy chương trình bằng máy tính bảng.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17035
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273015.pdf
    Restricted Access
 • NỘI DUNG
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273015-TT.pdf
    Restricted Access
 • TÓM TẮT
  • Size : 95,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.