Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ điều khiển phi tuyến động cơ không đồng bộ với bù sự thay đổi tham số dây quấn
Authors: Quách Hoàng Nhất
Advisor: Nguyễn Mạnh Tiến
Keywords: Điều khiển phi tuyến; Động cơ không đồng bộ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha. Khái quát về tuyến tính hóa phản hồi. Xây dựng hệ thống điều khiển phi tuyến trên cơ sở tuyến tính hóa phản hồi. Thuật toán điều khiển bền vững với sự thay đổi tham số điện trở. Mô phỏng hệ thống và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17065
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271345.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271345-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 182,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.