Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ WebGIS và ứng dụng quản lý sâu bệnh hại lúa
Authors: Ngô Việt Anh
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Công nghệ thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ GIS, xây dựng ứng dụng quản lý sâu bệnh hại lúa dựa trên công nghệ WEBGIS.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17066
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253897.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253897-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 68,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.